Ontslag nemen via WhatsApp

De afgelopen 5 jaar is de applicatie WhatsApp enorm populair geworden. Niet alleen onder de jeugd en studenten is WhatsApp communicatiemiddel nummer 1, maar ook onder mensen in de leeftijdscategorie 30+ is het de laatste jaren steeds populairder geworden. En we moeten het toegeven, even snel een (gratis) WhatsApp-bericht sturen, is toch net iets gemakkelijker dan een telefoontje plegen of een email verzenden.

De komst van WhatsApp

WhatsAppDoor de komst van WhatsApp is de sociale communicatie tussen mensen enorm veranderd. De drempel om een bericht te verzenden is zo laag geworden, dat communiceren steeds makkelijk lijkt. Maar na grondig onderzoek blijkt dat communicatie met de komst van WhatsApp en andere Social Media alleen maar slechter is geworden. En dan wordt er met slechter niet bedoeld dat mensen minder met elkaar communiceren, of elkaar minder goed begrijpen, maar met slechter wordt bedoeld dat communicatie op een heel ander niveau is gaan plaatsvinden. Als iemand niet binnen vijf minuten antwoordt op een op WhatsApp gestelde vraag, terwijl er wel twee vinkjes achter het bericht staan, ontstaat er bij de verstuurder al snel een irritatie. Door de komst van WhatsApp en andere Social Media worden mensen geacht continue bezig te zijn met inkomende en uitgaande berichten, zelfs wanneer we hier eigenlijk even geen zin in hebben of geen tijd voor hebben.

WhatsApp: Werkgever en Werknemer

Dat WhatsApp een grote impact heeft op communicatie in het dagelijks leven is dus wel duidelijk. Maar dat WhatsApp ook een grote rol speelt in communicatie tussen werknemer en werkgever was tot voorkort minder bekend. Recentelijk is er een rechtszaak geweest tussen een werknemer en werkgever over het ziekmelden en ontslag indienen via WhatsApp. De rechter oordeelde als volgt: “Ziekmelding via een WhatsApp bericht is rechtsgeldig”. Als er twee vinkjes komen te staan achter een verstuurd WhatsApp bericht betekent dit dat de ontvanger het bericht ontvangen heeft. Hier ligt de nadruk op het woord ontvangen, want een bericht dat ontvangen is, is natuurlijk niet altijd meteen gelezen.
De conclusie die we hier uit kunnen trekken is dat WhatsApp niet de meest ideale en beschaafde manier is van communicatie tussen werknemer en werkgever. Zeker niet als het gaat om iets belangrijks als ziekmelden en ontslag indienen. Zoals eerder in dit artikel besproken is de communicatie tussen mensen op een compleet ander niveau gaan staan sinds de toenemende populariteit van WhatsApp en andere Social Media. De drempel om iets te vertellen, of überhaupt te communiceren, is zo laag geworden dat er wel eens wordt vergeten met wie je daadwerkelijk aan het communiceren bent. Bovendien wordt niet alleen de stap om te communiceren vergemakkelijkt, maar ook de woordkeus en zinsopbouw worden soms niet op een juiste en passende manier gekozen.

Geen ontslag via WhatsApp!

Communicatie is een groot onderdeel van het dagelijks leven, en het is ieders taak om te weten hoe en op welk niveau je met bepaalde personen moet communiceren. Kies dus niet altijd de weg van de minste weerstand om er maar van af te zijn. Zorg dat u weet wat u wel en niet kunt zeggen, typen, of aankondigen. Ziekmelding via WhatsApp is wel rechtsgeldig, maar de juiste manier van communiceren is het zeker niet. Laat staan dat u via een WhatsApp berichtje uw ontslag indient. Hoewel de meeste mensen zo verstandig zijn om dit op een normale en meer gepaste manier te doen, is er toch nog een klein deel van de mensen (namelijk 4% van de mensen die de pol op deze website heeft ingevuld) die ontslag indient via WhatsApp. Niet doen dus!