Voorbeeld Ontslagbrief Werkgever

Voorbeeld Ontslagbrief Werkgever

Wanneer u als werkgever iemand gaat ontslaan kan dat om een verscheidenheid aan redenen zijn. Afhankelijk van deze redenen heeft u een bepaald soort voorbeeld ontslagbrief nodig. Wij hebben ontslagbrief voorbeelden voor verschillende soorten ontslag. Een ontslagbrief voorbeeld voor ontslag op staande voet, een brief voor de beeindiging van een dienstverband/stage en een voorbeeld ontslagbrief voor het niet verlengen van een dienstverband.

U kunt voorbeeld van een ontslagbrief voor verschillende situaties. Bedenk u wel dat u alleen voor onderstaande situaties aan een brief alleen voldoende kan hebben, zonder tussenkomst van een kantonrechter of wederzijdse overeenstemming. U kunt hier een ontslagbrief vinden voor de beëindiging dienstverband of voor de beëindiging van de proeftijd. Hier vindt u ook een voorbeeld ontslagbrief voor wanneer uw werknemer geen verlenging van zijn/haar contract krijgt of voor wanneer u een werknemer op staande voet wilt ontslaan.

Regels voor het opzeggen van een arbeidscontract

– Een opzegging dient aan te komen bij de werknemer. In beginsel in de werkgever hiervoor verantwoordelijk, de werkgever dient te kunnen bewijzen dat de opzegging aangekomen is bij de werknemer, en per welke datum. In bepaalde gevallen, wanneer de werknemer bijvoorbeeld niet zijn/haar adres doorgegeven heeft kan de werknemer hiervoor alsnog aansprakelijk gesteld worden.
– Een opzegging is onvoorwaardelijk maar kan wel onder voorbehoud zijn. De werkgever kan bijvoorbeeld aangeven dat als de werknemer komende maand weer elke dag te laat komt, hij/zij op staande voet ontslagen zal worden. Zonder instemming van beide partijen kan hierop niet teruggekomen worden.
– Voorts is de werkgever wettelijk verplicht (artikel 7:669 Burgerlijk Wetboek), wanneer de werknemer hierom vraagt, de reden van ontslag mee te delen. Aangezien een boel werknemers dit graag vernemen kan het verstandig zijn dit meteen in de ontslagbrief op te nemen.